- pour Firefox: les touches Ctrl-F installent la recherche en bas de page
Accord 
Accord 
                       
Aide:
Accord:

     RECHERCHE     
    tous les mots     

  TROUVER  
[avec Internet Explorer]
- Cliquer sur "T R O U V E R"
- Taper un mot dans l'invite
- Répondre "OK" au nombre d'entrée du mot qui s'inscrit dans une boîte
- Se déplacer avec sur la page pour voir les mots trouvés surlignés en jaune
- Faire un double-clic sur la page pour revenir en haut de la page
- Supprimer les marqueurs jaunes en cliquant sur l'icône "Actualiser" ou "Recharger"
Charter of Principles - EWC Coca-Cola Entreprises Europe - Our Charter - Defining the way we work
[25 avril 2001]

charterofprinciples.gif

onscharter_250401.gif

French   french.png    English   english.png


Om als onderneming succes te hebben zijn we afhankelijk van de interactie tussen management en weknemers die van elkaar afhankelijk zijn.

Het CCE Europe Management en de werknemersvertegenwoordigers in de E.O.R. Erkennen dat het Sociale beleid en het Economische beleid met elkaar in evenwicht moeten zijn.

Dit evenwicht kan bereikt en in stand gehouden worden door wederzijds respect voor Sociale en Economische waarden.

ONZE WAARDEN

SOCIALE WAARDEN

ECONOMISCH WAARDEN

Wederzijdse afhankelijkheid tussen de verschillende niveaus van werknemers

Wederzijdse afhankelijkheid tussen de verschillende niveaus van werknemers

Tewerkstellingsmogelijkheden creëren en promoten van opleiding en training het personeel,

Persoonlijke betrokkenheid van de werknemers bij de activiteiten wan het bedrijf en gericht op de lange termijn.

Een permanente sociale dialoog instandhouden om problemen te vermijden, te voorkomen en op te lossen

Jaarlijks leveren van positieve resultaten en continue verbeteringen

Verscheidenheid: het bedrijf staat open voor werknemers met een verschillende achtergrond

Bedrijfsomzet ,COP en het optimaal benutten van het aanwezige bedrijfskapitaal zijn de 3 sleutelindicatoren

Erkennen dat tevreden werknemers

Het verzekeren van een

de economische resultaten op een positieve manier beïnvloeden

kostenbewust, fair en eerlijk ondernemingsbeleid

Handelen met wederzijds respect, vertrouwen, eerlijkheid en transparantie

Wij moeten competitief zijn en de productiekosten drukken


ONZE WAARDEN IN DE PRAKTIJK

Om een " no surprise " beleid te kunnen voeren, is het nodig dat de informatiestroom tussen het management en de werknemersvertegenwoordigers blijk geeft van een echt en effectief tweerichtingsverkeer, zodat beide partijen een permanente dialoog kunnen aangaan.

Werkgroepen zullen opgericht worden bestaande uit leden van het Beperkt Comité / E.O.R.
De nodige middelen zullen ter beschikking gesteld worden om hun communicatie-doelstellingen te bereiken en bovendien de communicatiestructuur tussen de leden van het beperkt comité op een professionele manier verder uit te bouwen.

Om deze doelstelling te kunnen verwezenlijken, dient de communicatie gebaseerd te zijn op een continu tweerichtingsverkeer tussen het Management en de E.O.R / het Beperkt Comité.

Communicatiemiddelen

Vergaderingen van het Beperkt Comité:

1. Business Plan Meeting (Jan/Feb)
2. Voorbereidende vergadering E.O.R. (April)
3. Follow-up vergadering (September)
Indien nodig bijzondere vergaderingen op verzoek

E.O.R.-vergadering : een keer per jaar + aansluitend navergadering van het BeperktComité

Communicatie - opvolging

Aangezien het Beperkt Comité de opvolging van het communicatieproces dient te verzekeren zullen volgende drie initiatieven geïmplementeerd worden :

  • Leden van het beperkt comite zullen maandelijks een update ontvangen van de sociale en economische situatie. Deze zal u bezorgd worden door de National HR Manager of via video of telefonische conferencie met het Europese Management.

  • Dankzij de vergaderingen van het beperkt comité worden de leden op de hoogte gehouden van de evolutie binnen CCE Europe en kunnen zij daarover een dialoog met het Management aangaan.

  • In geval het Management initiatieven plant, die sociale gevolgen zouden kunnen hebben , zal het Management die informatie verschaffen aan het Beperkt Comité en daarover een debat aangaan met de vertegenwoordigers van de werknemers. Onze politiek van permanente open communicatie, als deel van een permanent sociaal dialoog, zal genoeg ruimte voorzien om de nodige input te verzamelen via de vertegenwoordigers van de werknemers.


  • French   french.png    English   english.png